Onze eerste initiatieven en activiteiten

Tijdens de eerste info-/ontmoetingsdag op 15 november zijn al een aantal initiatieven en ideeën aangedragen die wij verder willen gaan uitbouwen.

Klik op de initiatieven-knop om een overzicht te krijgen van de lopende initiatieven

Heemkunde / geschiedenis Itteren

Tijdens de bijeenkomst van 15 november 2017 hebben enkele mensen aangegeven om samen te kijken hoe we geschiedenis van Itteren “levend” kunnen houden. In de Geulbode staat iedere week een oude foto die nostalgische herinneringen oproept en in Itteren hebben we leestafels die ook iets over de geschiedenis vertellen. We willen graag alle oude verhalen vast leggen en dat iedereen bijvoorbeeld straks nog weet welk huis het gemeentehuis van Itteren was, wat er door de eeuwen heen gebeurd is en welke karakteristieke mensen in Itteren leefden. Is het niet leuk als we de historie weten van typische woningen (ouder dan 100 jaar?) of dat we een gedenkteken maken voor de overleden Itterse burgerslachtoffers van de oorlog? Misschien kunnen we het ook op de website van Itteren zetten of een boek over maken. Dan moeten we samen kijken hoe we de juiste informatie bij elkaar kunnen krijgen. Heeft u ook interesse? Mail naar info@itteraktief.nl.


Kaartclub

Een aantal mensen hebben zich op die 15e november samengepakt en zijn een kaartclubje gestart. In eerste instantie zou er gejokerd worden maar al vrij snel kwam het idee om te gaan bridgen. Mensen van Borgharen meldden zich al om ook mee te doen met dit groepje. Al met al een duidelijk voorbeeld van “de koe bij de horens vatten”.